Finja satser på BIM

Publisert 16.04.2020

Nå er Finjas samtlige lettklinkerblokker, overliggere og ringmurer tilgjengelige for nedlasting via verdens største plattform for produsentspesifikt BIM-innhold, BIMobject. Dette forenkler arbeidet til arkitekter og konstruktører i utformingen og planleggingen av bygninger med Finjas produkter.

BIMobject gir arkitekter og konstruktører muligheten til å laste ned Finjas mur- og isolerende blokker, mur- og isolerende overdekninsbjelker og ringmurslementer, for eksempel parametriske 3D-objekter, tilgjengelig for det mesteparten av de internasjonale brukte programvarene, for eksempel Revit, ArchiCad, AutoCad og SketchUp.

Produktenes egenskaper er inkludert i objektene og gir derfor god oversikt over mulighetene som Finjas byggevarer gir i nybygging av for eksempel skoler, boliger og offentlige bygninger.

BIM, som står for bygningsinformasjonsmodellering, samler all relevant informasjon i en modell. Modellen kan deretter brukes til å visualisere, utføre statisk beregning, energi- og mengdeberegning, samt vedlikeholde en tidsplan.

Finja satser på BIM.jpg