Bjørn bygger bo – Sprenge fjell med Sprengmørtel (Snigeldynamit)

Publisert 04.05.2020

Store steiner og fjell er vakre og naturlige innslag hjemme hos mange av oss. Ved nybygging, utbygging eller annet arbeid på tomten kan fjellet imidlertid måtte ryddes av veien. Når Björn Christiernsson vender tilbake i serien Bjørn bygger bo, går han løs på fjellknausen hjemme på tomten, sammen med Finja Betongs produkt Sprengmørtel (Snigeldynamit).

– Fjellet ligger nær huset vårt, og det var en viktig faktor å ta med i beregningene. For å unngå eventuelle skader på huset så jeg på hvordan jeg kunne få bort en liten del av fjellknausen på en måte som ikke innebærer sprengning med alt det fører med seg av bakkevibrasjoner, steinsprang og støv. Sprengmørtel (Snigeldynamit) oppfyller disse kravene, og at jeg dessuten kunne utføre arbeidet selv, gjorde valget enkelt, sier Björn Christiernsson.

Finja Betongs Sprengmørtel (Snigeldynamit) har vært på markedet i flere år og brukes av både fagfolk og privatpersoner. Produktet fjerner på en effektiv måte, både lyd- og vibrasjonsløst, større steiner, fjellknauser og betong. Ved å bore en rekke hull i objektet og deretter fylle disse med Sprengmørtel (Snigeldynamit) får du en langsom og effektiv prosess som forvandler store steinformasjoner til småstein som i de aller fleste tilfeller kan kjøres bort med en trillebår.

I filmen får du håndfaste tips til hvordan du bruker produktet, og hva du skal tenke på. Sluttresultatet er utrolig: Den store fjellformasjonen forvandles til større og mindre steinblokker som deretter kan transporteres vekk med trillebår eller gravemaskin.

Sprengmørtel (Snigeldynamit) er et fantastisk produkt som gjør det mulig å sprenge stein, fjell og betong på en enkel måte. Siden du verken trenger å søke tillatelse eller besiktige nærliggende bygninger, er dette et produkt som alle kan og har lov til å bruke.

Sprenge fjell med Sprengmørtel 1
Sprenge fjell med Sprengmørtel 2
Sprenge fjell med Sprengmørtel 3
Sprenge fjell med Sprengmørtel 4