For en bærekraftig fremtid

 • Finja Betong jobber kontinuerlig med målet om at all produksjon skal være fossilfri. Bærekraftrapporten håndterer vårt pågående miljøarbeid, men også vår rolle som arbeidsgiver og leverandør av byggevarer i Norge og Sverige.

  Innen Finja har vi et langsiktig bærekraftsarbeid, som inkluderer miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi følger ILOs kjernekonvensjoner og FNs Global Compact. Les gjerne vår siste bærekraftsrapport.

 • Nedenfor finner du et sammendrag av bærekraftrapportens fokusområder 2019.

 •  Miljø og klima


 • Ansatte og sikkerhet


  Finja Betong ønsker å være en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver. Vi jobber systematisk for et godt og trygt arbeidsmiljø og for likebehandling, likestilling og mangfold. For Finja Betong er omsorg for mennesker en sentral del av å jobbe bærekraftig. Den dekker alt fra eksterne spørsmål som lokalsamfunnsprosjekter for å styrke unge mennesker, til et internt perspektiv med trivsel og utvikling av egne ansatte i fokus. Arbeidet med å bidra til bærekraftige menneskelige forhold begynner i vår egen virksomhet.

 • Ansvar i samfunnet


  Vi arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon og menneskerettighetskonvensjonen, som fokuserer på likestilling og mangfold og som bl.a. betyr rettferdige arbeidsforhold, foreningsfrihet og retten til å forhandle kollektivt. Finja følger, via informasjon fra regjeringskontorene, de internasjonale sanksjonene utstedt av FN og EU. Vi følger også retningslinjene i FNs Global Compact og ILOs kjernekonvensjoner. Les mer i vår Bærekraftrapport 2019.