Vinterbetong - trosser kulda

Publisert 27.10.2016

Tørrmørtelen som består av sement og sand 0–6 mm, er velegnet til alt fra plinter, klosser, støttemurer og trapper og kan benyttes til sjikt tykkere enn 50 mm. Husk at du ikke må ettervanne betongen ved bruk i minusgrader.

Les mer om Vinterbetong her.

Vinterbetong