Vi ønsker alle en god bærekraftig jul

Publisert 20.12.2021

Julen står for døren og vi ønsker den velkommen. Som årets julegave har vi i år valgt, via hjelpeorganisasjonen Hand i Hand å fortsette å støtte byprosjektet i Kadadhe i India. Dette er et langsiktig samarbeid som vi startet i 2019.

Finja har i mer enn ti år vært giver og ambassadør for Hand in Hand. Organisasjonens virksomhet bygger på kvinnelig entreprenørskap, og de jobber på en bærekraftig måte for å bekjempe fattigdom i verden. Via utdannelse og mikrolån til kvinner gis muligheten til å starte egen bedrift og drive denne videre, for derigjennom å forsørge sin egen familie. Når mikrolånet senere nedbetales brukes pengene til å gi nye mikrolån, og på denne måten gis det mulighet for ytterligere oppstart av nye bedrifter.

Prosjektet i byen Kadadhe i India har etter de første seks måndene i løpet av 2021 gitt 972 kvinner utdannelse, 55 nye bedrifter har startet opp og det er skapt 67 nye arbeidsplasser. Arbeidet drives etter en entreprenørmodell i fire steg; utdannelse og entreprenørskap, yrkestrening, finansiering og ekspansjon. I tillegg til dette arbeider man parallelt med å tilby og informere om skolegang for barn, tilby helseundersøkelser, helse- og hygienelære samt økt kunnskap i miljø- og bærekraftsspørsmål.

– Hand in Hand arbeider på en bærekraftig måte for å bekjempe fattigdom i verden. Dette gjør de gjennom kvinnelig entreprenørskap, noe som ligger vårt hjerte nært. Med vårt bidrag støtter vi dette viktige arbeidet og vi oppmuntrer alle våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører om å gjøre det samme», sier Finjas Konsernsjef Gull-Britt Jonasson.

En jul for alle