Finja Betong inspirerer til å mure og pusse drømmehuset

Publisert 10.03.2020


På prosjektsiden på finja.no finnes det flere eksempler på drømmehus i forskjellige stiler, tips og råd og fordeler og argumenter. Det gis inspirasjon som tar huseiere og entreprenører gjennom hele byggeprosessen trinn for trinn. Bedriften har utviklet live arbeidsinstrukser i 3D som viser hvordan du støper en grunnmur, murer vegger, pusser fasaden og husets innside. Filmene viser på en inspirerende og teknisk måte nøyaktig hvordan du går frem, og hvordan de forskjellige materialene brukes. Til huset finnes det også tegninger.

Bærekraftig, klimasmart og energigjerrig

Takket være de positive egenskapene i byggematerialet får du et bærekraftig murhus ut fra både miljøsynspunkt og eierperspektiv. Byggematerialet er ikke-organisk og kan verken brenne eller mugne, samtidig som det har varmesparende egenskaper som gir et jevnt inneklima hele året med lav oppvarmingskostnad. Murblokken og pussen gir en bestandig og stabil konstruksjon som krever minimalt med vedlikehold i løpet av sin lange levetid. At lettklinkerblokken også kan gjenbrukes for å lage nye blokker, er svært bra ut fra et miljøperspektiv. 

Flere komplette byggeprosjekter på finja.no

Prosjektet er ett av flere som Finja Betong har lansert på sin hjemmeside det siste året. Materialet er lett tilgjengelig, overskuelig og informativt. I tillegg til det murte huset finnes det også animerte arbeidsinstrukser for oppussing av bad og en murt og pusset dobbeltgarasje. Det finnes også tegninger og komplett materialliste med produkter for garasje, utebod, anneks og fritidshus for hvert prosjekt. Satsningen på disse komplette murte og pussede prosjektene er et ledd i å vise de mange positive fordelene, både ut fra økonomi, og særlig levetid, som en murt konstruksjon og en pusset fasade har.

Fordelene med murt og pusset bygging 

•    Fuktsikkert – Den ikke-organiske lettklinkeren står imot fukt, soppangrep og muggsporer.
•    Klimasmart – Et murt bygg har gjennom sitt livssyklusperspektiv lav miljøpåvirkning, og byggematerialet kan gjenvinnes ved riving eller ombygging. 
•    Lydisoleret – En tung konstruksjon stenger ute uvelkomne lyder utenfra og isolerer lyd mellom etasjer innendørs. 
•    Brannsikkert – Lettklinker og puss er ikke-organisk materiale og brenner altså ikke.
•    Bærekraftig – Murte og pussede bygninger er nesten helt vedlikeholdsfrie og holder i flere generasjoner.
•    Energigjerrig – Den murte kjernen lagrer varme på varme dager og gir fra seg varme på kalde dager.