Finjas bærekraftsarbeid styrkes med miljømessige produktdeklarasjoner (EPD)

Publisert 30.03.2020

Siden 2017 har Finja Betong EPDer for åtte av sine produktene: Standardblokk, Finblokk, Murblokk Fordel, Isolerblokk Exakt, Murmørtel M5, Murmørtel Exakt, Tørrbetong B30 og Fiberpuss.  Med produktdeklarasjoner som grunnlag, fortsetter Finja Betong sitt langsiktige arbeid med miljø- og kvalitetsspørsmål. Miljøproduktdeklarasjonene er tilgjengelige for nedlasting på Finjas nettsted.

En (EPD) Environmental Product Declaration)  gjør det mulig å gjennomgå et produkt fra et livssyklusperspektiv. En livssyklusvurdering  (LCA, Life Cycle assessment) gransker produktets miljøpåvirkning fra utvinning av råstoffet til resirkulering. Dette inkluderer ressursforbruk i produksjon, transport og avfallshåndtering.

EPD-ene er kvalitetssjekket og godkjent av en uavhengig verifisering, noe som sikrer at dataene er beregnet på en standardisert måte. EPD-systemet er internasjonalt og brukes av organisasjoner som ønsker transparent å rapportere om klimapåvirkningen av et produkt eller en tjeneste fra et livssyklusperspektiv. EPD-er åpner muligheten for å beregne miljøpåvirkningen allerede under prosjekteringen av bygget.

Gjennom våre EPD-er har vi et kraftfult verktøy for å tilpasse, utvikle og derved redusere vår miljøbelastning. I flere år har Finja hatt et sterkt engasjement for miljøspørsmålet, dette er veldig synelig i vår investering i vårt egent vindkraftverk. Med våre EPD-er som grunnlag, kan vi fortsette å utvikle og foredle produktene våre for å lage byggematerialer med så liten miljøpåvirkning som mulig.