Lettklinker – for vegger med høy brannmotstand

Publisert 02.10.2020

Nå har vi oppdatert produktbladene våre for å gi deg som utførende så god informasjon som mulig. I våre produktblader finner du blant annet informasjon om brannteknisk klassifisering og U-verdi sammen med produktbeskrivelse. Produktbladene finner du på våre produktsider på finja.no.

Med Finjas lettklinkerblokker muliggjør vi oppføring av vegger og bygg med høy brannsikkerhet takket være materialets gode egenskaper. En smal blokk på 150 mm kan for eksempel beholde sin tetthet og isolering i 240 minutter ved brann – og det tilsvarer brannklasse EI240. (gjelder en ikke-bærende vegg)

For bygningsdelens brannmotstand brukes betegnelsen REI, som står for bæreevne (R), integritet (E) og isoleringsevne (I). Etterfølgende tidsangivelse angir den tiden bygningsdelen motstår brannpåvirkning samtidig som den oppfyller sin opprinnelige funksjon. En blokk med REI240 klarer altså å beholde sin opprinnelige funksjon i fire timer ved en normal brann. Våre Isolerblokk Exakt 290, 350 og 400 mm overholder brannklasse REI240 ved ensidig brannpåvirkning (forutsatt at begge sider er pusset).

Seksjoneringsvegger har også krav til å kunne motstå en viss mekanisk påkjenning, og våre blokker oppnår våre svært gode resultater. Derfor kan du med fordel oppføre bygg med særlige krav til brannsikkerhet, med våre blokker.

Flertall av våre blokker har SINTEF teknisk godkjenning: Finblokk, Standardblokk og Isolerblokk Exakt.

Blokk Standard 200 - REI240
Illustration REI
Lettklinker – for vegger med høy brannmotstand