Grovbetong ECO – nytt, klimapositivt byggeprodukt fra Finja

Publisert 27.01.2021

Finja fortsetter satsningen på klimapositive byggeprodukter og lanserer nå neste produkt i den grønne ECO-linjen; Grovbetong ECO. Den grønne ECO-linjen innebærer at produktene er klimapositive. Selskapet reduserer årlig sine CO2-utslipp gjennom en serie forskjellige miljøtiltak, og målsettingen er å redusere egen CO2-belastning for ECO-produktene med 50 prosent over en treårsperiode. I tillegg til dette kompenserer selskapet for resterende utslipp for å nå klimanøytalitet og ytterligere 15 prosent for at produktene i ECO-linjen skal bli klimapositive. Sammenlagt gir de forskjellige tiltakene kundene mulighet til aktivt å gjøre et enda mer bærekraftig valg av byggemateriale.

Det nye klimapositive produktet Grovbetong ECO har de samme gode egenskapene som selskapets likeverdige produkt Grovbetong, men med lavere klimapåvirkning. Nye oppskrifter har gjort det mulig å optimere bruken av bindemiddel og dermed senke CO2e-utslippet med så mye som 18 prosent sammenlignet med Grovbetong. Det nye ECO-produktet pakkes dessuten i selskapets nye miljøvennlige plastsekk.

Finjas plastsekker er fra og med høsten 2020 i en viss grad produsert av gjenvunnet plast, noe som i seg selv gir dem en miljøfordel. Sekken til nye Grovbetong ECO består av mer enn 35 prosent gjenvunnet plast og er også produsert av mer enn 51 prosent biomasseplast og sertifisert med I am green-symbolet. Emballasjematerialet av så vel gjenvunnet plast som biomasseplast gjør sekken til Grovbetong ECO til en grønnere og mer klimasmart emballasje.

Selskapet satser stort på klimaspørsmål og viser at klima og miljø er viktige spørsmål som tas på største alvor. 2015 var året da Finja tok et stort byks fremover ved å investere i to egne vindkraftverk som sammen genererer dobbelt så mye energi som konsernet forbruker per i dag. Finja tilbyr også nærproduserte produkter, har strengere miljøkrav til transportører og kortere transportstrekninger, minimerer spill i alle produksjonsprosesser og leverer EPD-er for analyse og tiltak. Arbeidet mot en grønnere betong har nå resultert i klimapositive byggeprodukter som presenteres under samlenevnet den grønne ECO-linjen.

Grovbetong ECO 4
Grovbetong ECO 3
Grovbetong ECO 1
Grovbetong ECO 2