Grenseløs mur på kongelig mark

Publisert 03.07.2015

I dag går startskuddet for Sollidens konkurranse med tema kongelig hage, som pågår til og med andre august. Blant dem som er med i konkurransen finnes Hovdala Slott, og med Finjas Grenseløs som base har slottets egen hagemester Georg Grundsten skapt en utrolig vakker innmurt hage, en beskyttet plass for ettertanke og inspirasjon.

Bidraget består blant annet av et vannspeil, en blomstervegg, plantebed og en sitteplass. Samtlige deler er utformet ved hjelp av Grenseløs. At Georg valgte å jobbe med akkurat Grenseløs kommer først og fremst av at det er en mur som er så fleksibel og lett å montere med uendelige muligheter. Det store antallet komponenter, blant annet radie- og søyleblokkene, finnes i to forskjellige farger og gjør det mulig å ta svingene ordentlig ut, hvilket selvfølgelig kommer godt med i tilfeller som dette.

At det gikk fort og enkelt å bygge hagen var en forutsetting for at den skulle rekke å bli ferdig på den begrensede konkurransetiden. Ettersom blokkene er hule er de lette å håndtere, og takket være at de er utstyrt med not og fjær blir en lav mur stabil uten tradisjonell muring. At Grenseløs dessuten gir et stilig og funksjonelt resultat er så klart også en bidragene faktor til at valget falt på mur fra Finja.

Inspirasjon fra historien

Å delta i en konkurranse i denne klassen er selvfølgelig et ærefullt oppdrag, og i løpet av våren har Georg forberedt seg på alle mulige vis, først og fremst ved å undersøke gamle litterære verk som handler om nettopp kongelige hager. Bøker som har hjulpet ham med å danne seg et bilde av hva dette innebærer historisk sett er blant annet Hagekunstens historie 3000 år og Mainau mitt midtpunkt, den siste skrevet av Lennart Bernadotte.

– Grenseløs er mulighetenes mur, og den kan lett tilpasses plassmessige forutsetninger. Den kan bygges høy, lav, lang eller kort, og radieblokkene skaper liv og røre. Ar muren nå kan sees på Solliden viser både dens fleksibilitet og dens robusthet, sier Gull-Britt Jonasson, administrerende direktør i Finja.

Solliden 3
Solliden 2
Solliden 1