Finjas mur- og isolerblokk teknisk godkjent av SINTEF

Publisert 06.04.2020

SINTEF har tildelt *Finjas Murblokk og Isolerblokk Exakt status som TG, teknisk godkjent, i henhold til det norske forskningsinstituttets retningslinjer. Med dette bekrefter SINTEF at Finjas murblokk oppfyller de strenge kravene til byggemateriale og at dokumentasjonen som finnes, er komplett.

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter med rundt 2.000 ansatte, som opererer innen områder som bygg og infrastruktur. De grunnleggende tekniske egenskapene til Finjas produkter ble evaluert ved tester utført ved Lunds Tekniske Høgskole, SINTEF, RISE og Finjas produksjonsanlegg. Testene som er utført er i samsvar med gjeldende standarder og fullskalatesting.

SINTEFs Tekniske godkjenning er en dokumentasjon som bekrefter at produktet har de egenskapene som kreves i henhold til de grunnleggende kravene i Byggtekniske forskrifter (TEK). For at et produkt skal bli teknisk godkjent (TG) av SINTEF, stilles det krav til blant annet dokumentasjon og tester.

Dokumentasjonen fungerer som et verktøy for prosjekterende, entreprenører og selgere, noe som gjør det enklere å foreskrive Finjas produkter til nybygg og renoveringer, samt å finne relevant informasjon.

Gjennom SINTEFs tekniske godkjenning ble det opprettet forutsettninger for blant annet konstruktører og arkitekter, for å enkelt finne teknisk informasjon og dermed kunne foreskrive Finjas produkter ved prosjektering. Et bygg laget av uorganiske byggematerialer gir en lang levetid med minimalt vedlikehold, samtidig som problemer med fuktighet, mugg og brann reduserer drastisk.

*Finja Murblokk Standard og Fin, sertifikat nr. 20 549 og Finja Isolerblokk Exakt, sertifikat nr. 20 581

Finjas mur- og isolerblokk teknisk godkjent av SINTEF