Finja investerer i droner og ansetter piloter

Publisert 01.04.2015

*** Aprilsnarr ***

Det hersker ingen tvil om at den flygende roboten, dronen, har kommet for å bli. Bruksområdene er nærmest uendelige og flere foretag innen vidt forskjellige bransjer ser både muligheter og fordeler ved å benytte seg av droner i det daglige arbeidet – også Finja. Derfor gjøres det nå en større satsning der et omfattende arbeid mellom monteringsansvarlige og piloter innledes.

Beslutningen å investere i droner og nytt personal begrunnes med at virksomheten stadig vokser og at vårt nærvær ute på byggeplassene blir en betydelig konkurransefordel. Ofte handler det om flere prosjekter som pågår parallelt i forskjellige byer, men takket være dronene kommer monteringsansvarlige nå til å tilbringe vesentlig mindre tid på reisefot samtidig som at muligheten for nærvær øker.

Med dronene, som er utstyrte med kamera og gps, kan byggeplasser scannes etter behov og montasjeledere får da for eksempel umiddelbar tilgang til 3D-bilder som kan tas inn i CAD- og GIS-program. Arbeidet kommer dermed til å bli betydelig mer effektivt, for ikke å snakke om miljøvennlig.

Flykompetanse – en forutsetning
For å kunne benytte dronene på trygt og lovlig vis kreves det omfattende kunnskap om hvilke regler som gjelder. Ettersom det i Finjas tilfelle er snakk om ubemannede luftfartøy kreves sertifisering fra Transportbyrået, hvilket igjen krever at føreren følger spesifikke krav som sikkerhetsavstand og høydebegrensninger. Dette, og selvsagt manøvreringen, av dronene, er de nyansatte pilotenes oppgaver.

– Etter en periode med testflygning tas nå dronene i bruk for alvor og vi regner med å være i gang for fullt til høsten. Å satse på ny teknikk og kompetent personale er dog ikke noe nytt for oss. Vi prøver alltid å gå vår egen vei og å utfordre både oss selv og bransjen, sier Finjas administrerende direktør Gull-Britt Jonasson.

Service og vedlikehold skjøtes internt
For å redusere ledetider og kostbare reparasjoner ansettes ikke bare piloter, men også flymekanikere, som opererer med kontinuerlig vedlikehold av dronene. Finjas varehus utgjør en base for dronene og i tillegg til å bli sendt ut for å identifisere og inspisere byggeplasser vil de også spille en viktig rolle når det gjelder smidig og rask levering av små pakker.

Tidligere aprilsnarr

Hvor tar lyden veien

Droner 3
Droner 2
Droner 1