Finja Betongs største investering er åpnet

Publisert 29.08.2018

Finja Betongs største investering er nå klar. Dette er en helt ny og ekstremt moderne tørrmørtelfabrikk som vil møte den økte etterspørselen etter slike produkter i regionen. Den nybygde anlegget, som nå er åpnet, ligger på Finjas eksisterende produksjonsområde i Strängnäs og kunder i regionen kan se frem til en mer effektiv logistikk i form av vårt profesjonelle produktsortiment som tilbys i storsekk og mørtelbeholdere.

– Å komme i gang med mitt nye oppdrag som adm. dir. i Finja Betong ved å åpne selskapets største investering gjennom tidene føles forstått som kraftig. Det nye anlegget representerer en milepæl, og vi tar nå springbrett til nye tider og en større satsing på murt og pusset bygningen, sier Patricio Villarroel, adm. dir. Finja Betong.

Anlegget, som går parallelt med eksisterende maskiner, og dermed ikke forstyrrer normal produksjon, er ventet å være i full gang innen utgangen av året, og deretter produsere en sekk hvert annet sekund. Det er dermed en økning i tørrmørtelproduksjonen, noe som vil føre til ny sysselsetting. Den nye fabrikken er også en investering fra et miljømessig perspektiv fordi det drives av fossilfri energi

– Denne investeringen vil vesentlig bedre rustet til å møte våre kunders og brukeres økende behov og det er en gledens dag når vi kan legge til rette for et svært viktig mål for oss, nemlig våre muring- og pussingentreprenører, sier Veronica Jensen Finja.

Finja investerer i Stockholmsregionen
Finja investerer i Stockholmsregionen
Finja investerer i Stockholmsregionen