Det første produktet i Finja Betongs klimapositive ECO-linje er her

Publisert 21.10.2020

En allerede fordelaktig blokk får nå enda flere fordeler. Finja Betong reduserer klimaavtrykket ytterligere for den populære Murblokk Fordel. Med tillegget ECO er Murblokk Fordel ECO det første produktet i konsernets nye klimapositive ECO-linje.

Den grønne ECO-linjen innebærer at aktuelle produkter som lanseres over tid, har en redusert CO2-belastning og er klimapositive. Med dette får bevisste kunder mulighet til aktivt å gjøre et enda mer bærekraftig valg av byggemateriale.

Murblokk Fordel ECO har fortsatt samme gode egenskaper som har gjort lettklinkerblokken så populær. Den er gripevennlig og lett å kappe og forenkler el- installasjoner. Produktet har med sine gjennomgående hull også mange miljøfordeler. Hullene i blokken gjør at det ved produksjonen går med mindre råvare. Dette bidrar på sin side til blokkens lavere vekt, opptil 20 % lavere, noe som blir en fordel ved transport, og som selvsagt også er bedre fra et arbeidsmiljøperspektiv. Det nye blokken bidrar med så mye som ca. 30 % lavere CO2-utslipp sammenlignet med lignende massivblokker, og er også først ute med å være klimapositiv, noe som gjør blokken til et grønt og mer klimasmart bygge produkt.

Konsernets arbeid med å redusere klimapåvirkningen går langt tilbake. I 2015 ble det tatt et stort byks fremover gjennom en satsning på to egne vindkraftverk, og siden den gang er det tatt flere skritt på den grønne reisen. Denne reisen mot en grønnere betong har nå kommet til klimapositive byggeprodukter i den nye grønne ECO-linjen. Målsettingen med produktene i den grønne linjen er å redusere CO2-belastningen med 50 % på 3 år. Dette innebærer på sin side at et murt og pusset bygg kan oppføres med et halvert CO2-avtrykk med ECO-produktene som Finja Betong tilbyr. Finja sørger også for å klima kompensere for de delene hvor selskapets egne tiltak ikke er tilstrekkelige. På den måten kan vi allerede fra starten tilby markedet klimapositivt byggemateriale, og først ute blir altså Murblokk Fordel ECO.

Fra og med høsten 2020 vil også de topparket som brukes ved emballering av paller for både tørrmørtel og murblokk, bestå av 80 % gjenvunnet materiale.

Murblokk Fordel ECO
Murblokk Fordel ECO 1
Murblokk Fordel ECO 2
Murblokk Fordel ECO 3