Finja støtter byprosjekt i India

 • Vi støtter et byprosjekt i India sammen med Hand in Hand, som på bærekraftig vis arbeider for å bekjempe fattigdom i verden. Vi oppmuntrer også alle kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å gjøre det samme. Sammen gjør vi en forskjell.

 • Finja har i en 10 års periode hatt samarbeid med Hand in Hand. Den største delen av Hand i Hands virksomhet bygger på kvinnelig entreprenørskap, noe som ligger vårt hjerte nær.

  Hand in Hand jobber for å utrydde fattigdom gjennom å utdanne kvinner slik at de kan starte egen bedrift, skape nye jobber eller videreutvikle allerede eksisterende virksomheter. De som har behov for det kan få et mikrolån for å komme igang med sin virksomhet. Når lånet siden tilbakebetales reinvesteres pengene i nye mikrolån til flere kvinner. Det som fra begynnelsen var en liten sum vokser på denne måten hele tiden og kan gi flere og flere kvinner mulighet til å ta seg selv og familien ut av fattigdom gjenom eget entreprenørskap.

 • Indisk kvinna

 • I kjølvannet av pandemien øker etterspørselen etter levebrødsmuligheter og arbeidsplasser nå dramatisk, noe som betyr at Hand in Hands innsats forventes å vokse ytterligere. Ved å være giver til Hand in Hand ønsker vi i Finja å bidra til et bærekraftig miljø og en bærekraftig samfunnsutvikling.

  Julegaven fra Finja innebærer at vi fortsetter å støtte byprosjektet i byen Kadadhe i India. Gjennom regelmessig rapportering får vi følge utviklingen i byen; for eksempel har prosjektet i løpet av de første seks månedene av 2021 gitt 972 kvinner utdannelse, 55 nye bedrifter har startet opp, og det er skapt 67 nye arbeidsplasser. En utvikling vi er stolte over å bidra til!

 • Indiska kvinnor

   

  Indiska barn

 • Hand in Hands entreprenørmodell koordinerer innsatsen via fem viktige områder:

  • Utdannelse og entreprenørskap
   Selvhjelpsgrupper opprettes i byen og der får kvinnene utdannelse i bedriftsledelse, entreprenørskap, finansiering, sparing og markedsføring. De trenes i hvordan man starter og driver en bedrift.
  • Yrkestrening
   En del trenger også yrkestrening og grunnleggende utdannelse i å lese, skrive og regne. Deretter får kvinnene økt kunnskap om handel, markedsføring og bedriftsutvikling for å kunne ekspandere og utvikle sine selskap.
  • Finansering
   Allerede fra starten begynner medlemmene i selvhjelpsgruppene regelmessig å spare små summer, både individuelt og sammen, for å kunne investere. Kreves det et mindre lån ordnes det et mikrolån fra Hand in Hands mikrokredittfond. Tilbakebetalingsgraden er nær 100 %.
  • Ekspansjon
   Når bedriften er i gang støtter bedriftscoacher entreprenørene i spørsmål som distribusjon, kvalitet, forpakning og ekspansjon. De kan dessuten få støtte til å ekspandere til nye markeder utenfor sitt lokale område.
 • I tillegg til dette inngår kompletterende tiltak etter de lokalene behovene, for eksempel ekstra undervisning og støtte til barnas skolegang, helsekontroller og informasjon innen næringslære, personlige hygiene og barnepass, samt økt kunnskap for miljø og bærekraft der målet er så skape bærekraftige og grønne virksomheter.

  Om Hand in Hand


  Hand in Hand ble etablert i 1989 av lærerparet Olle og Gunnel Blomqvist. Organisasjonen jobber hovedsakelig i India, Kenya, Zimbabwe og Afghanistan. Målsettingen er å forbedre muligheten til å forsørge seg selv for 10 millioner mennesker i verden, samt gjøre det mulig for flere marginaliserte å komme seg ut av fattigdom ved hjelp av selvhjelp. De har 18 ansatte i Stockholm og organisasjonene har drøyt 3000 lokalt ansatte i ovenstående land. Pengene sendes direkte dit de skal, uten noen mellomledd.

  Byprosjekt


 • I 2019 lanserte Hand in Hand en julekampanje hvor du fikk muligheten til å gå inn som privat investor, eller støtte gjennom en eller flere andeler i et landsbyprosjekt. Kampanjen innebærer en målrettet satsing på å gi støtte til selvstendig næringsvirksomhet, økonomisk selvstyre og bærekraftig utvikling i en hel landsby. Dette varer i to og et halvt år med rapporter og oppfølging fra den spesifikke landsbyen du velger å støtte. I dette prosjektet har Finja-gruppen valgt å støtte landsbyen Kadadhe i Maharashtra-området i India.

  I løpet av 2019 samlet Hand in Hand inn totalt 70,8 Mkr og finansierte 14 nye byprosjekt i Kenya, 22 i India og to i Zimbabwe.

 • Prosjektets effekt


  • Hittil har prosjektet bidratt til å skape eller forsterke 4,6 millioner jobb i India, Afghanistan, Zimbabwe og Kenya.
  • Det har også skapt og videreutviklet 4,6 millioner bedrifter, hvorav drøyt 3 millioner er i India
  • 3,1 millioner personer har så langt fått opplæring og trening i entreprenørskap
  • Prosjektet har 260 014 selvhjelpsgrupper
  • Gjennomsnittsinntekten for de indiske deltagerne i programmet har økt med ca. 300 – 400 kr i måneden

  Les mer og støtt entreprenørene på www.handinhandsweden.se