Finja støtter byprosjekt i India

 • Vi støtter et landsbyprosjekt i India med Hand in Hand, som på en bærekraftig måte jobber for å bekjempe fattigdom i verden. Vi oppfordrer også alle kunder, smarbeidspartnere og leverandører til å gjøre det samme. Sammen utgjør vi en forskjell.

 • Finja har i en 10-årsperiode hatt et samarbeid med Hand in Hand. Den største delen av Hand in Hands virksomhet bygger på kvinnelig entreprenørskap, noe som ligger vårt hjerte nært. Hand In Hand jobber for å utrydde fattigdom ved å utdanne kvinner, slik at de kan starte foretak, skape nye jobber eller videreutvikle allerede eksisterende virksomheter. De som trenger det, kan få et mikrolån for å komme i gang med virksomheten. Når lånene deretter betales tilbake, reinvesteres pengene i nye mikrolån til flere kvinner. En i utgangspunktet liten sum vokser på denne måten hele tiden og kan gi flere og flere kvinner muligheten til å ta seg selv og familien ut av fattigdommen gjennom eget entreprenørskap.


  Ved å være giver til Hand in Hand ønsker vi i Finja å bidra til et bærekraftig miljø og en bærekraftig samfunnsutvikling.

   

   

 • Indisk kvinna

 • Indiska kvinnor

 • Årets julegave fra Finja betyr at vi fortsetter å støtte landsbyprosjektet i India vi startet for et år siden. Et arbeid som i år er enda viktigere i kjølvannet av pandemien. Gjennom regelmessige rapporter får vi følge utviklingen i byen. Hand in Hands byprosjekt koordinerer tiltak innen fem viktige områder. Entreprenørutdanning for medlemmer i selvhjelpsgrupper og oppstart av foretak og yrkesopplæring inngår alltid. I tillegg til dette inngår supplerende tiltak etter lokale behov, for eksempel ekstra undervisning og støtte til barns skolegang, helsekontroller og informasjon om ernæringslære, personlig hygiene og barneomsorg samt tiltak for miljø og bærekraft der målet er å skape bærekraftige og grønne bedrifter.

 • Indiska barn

 • Hand in Hand ble startet i 1989 av lærerparet Olle og Gunnel Blomqvist. Hittil har organisasjonen bidratt til å skape eller forsterke 4,2 millioner jobber i India, Afghanistan, Zimbabwe og Kenya. De har hittil lært opp 2,8 millioner personer i entreprenørskap. Hand in Hand Sweden har 18 ansatte i Stockholm, og organisasjonene har drøyt 2000 lokalt ansatte i landene nevnt ovenfor. Pengene sendes direkte dit de skal, uten mellomledd. I 2018 samlet Hand in Hand inn totalt 78 mill. kr. Administrasjons- og innsamlingskostnadene utgjorde 10 %.  I år har organisasjonen en julekampanje som omfatter byprosjekt i Kenya eller India. Man kan gå inn som egen investor eller gjennom én eller flere andeler i et byprosjekt. Prosjektet pågår i to og et halvt år med rapporter og oppfølging fra den spesifikke byen som man velger å støtte. Les mer og gi penger på www.handinhandsweden.se.