For en bærekraftig framtid

  • Finja Betong jobber kontinuerlig med mål om at all produksjon skal være fossilfri. Bærekraftsrapporten håndterer vårt pågående miljøarbeid, men også vår rolle som arbeidsgiver og skandinavisk leverandør av byggevarer.

    Hos Finja har vi langsiktige bærekrafsmål som omfatter miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi følger ILOs kjernekonvensjoner og FNs Global Compact.