Isolerblokk

  • Ved behov for isolerte vegger tilbyr vi to typer isolerblokker, en klassisk variant som heter Isolerblokk Bas og en ekstra godt isolert blokk som går under navnet Isolerblokk Exakt. Den utgjør hovedkomponenten i Finjas Mursystem Exakt, et innovativt muresystem som gir deg den mest presise og tidsbesparende mureopplevelsen så langt.

Produkter

  • Dokumenter