Isolerblokk

  • Ved behov for isolerte vegger tilbyr vi to typer isolerblokk: en klassisk variant ved navn Isolerblokk Bas og en ekstra velisolert blokk som heter Isolerblokk Exakt.

    Isolerblokk Exakt er vår fremste isolerblokk da den er ekstra godt isolert samtidig som den holder lav vekt og er produsert med stor presisjon. Den grå EPS-en, sammen med lettklinkeren, gir opphav til gode u-verdier, og blokken brukes derfor med fordel ved bygging av boliger, villaer og skoler. Både blokker og bjelker finnes i en rekke forskjellige bredder.

    Isolerblokk Bas har en innebygd isolering av grå celleplast, som øker blokkens isoleringsevne. Det er en lettklinkerblokk for bestandige konstruksjoner med sunne innendørsmiljøer og energigjerrige vegger. Yttervegger til blant annet kontorer, butikker, garasjer, fritidshus, lager-, fabrikk-, økonomi- og landbruksbygg kan fint mures med denne blokken, som også godt kan brukes når man har behov for et oppvarmet bod. Isolerblokk Bas fungerer, liksom Isolerblokk Exakt, også godt under bakken, i for eksempel kjellere og etasjer under bakken.

    Våre armerte lettklinkerbjelker med innebygd isolering av EPS har samme lave u-verdi som Isolerblokk Exakt. Bjelkene brukes over dører og vinduer, og bæreevnen er testet og dokumentert i henhold til gjeldende standard.

Produkter

  • Dokumenter