Hvilke høyder kan man få på kantelementene?
Det varierer avhengig av type. Se mer informasjon i respektive produktblad.


Hvilken isolasjonsverdi har EPS?
Det varierer avhengig av type. Se respektive ytelseserklæring.


Hvor mye kan jeg belaste en EPS-plate?
Fra 60 kpa opp til 300 kPa/m² , dvs. fra 6 tonn opp til 30 tonn/m² i korttidsbelastning. Se respektive produktdatablad.


Hvordan påvirkes EPS av fukt?
Vann stiger ikke kapillært i EPS. I en plate på bakken er det viktig å hindre at jordfuktigheten suges opp i platen, og med EPS-isolasjon plassert på drenerende grusmateriale hindres kapillærsugingen opp i platen.


Kan EPS mugne?
Nei, EPS inneholder ingen stoffer som kan påvirkes av mugg.


Viser 5 av 5